• 20-23 Eylül 2018

  Bodrum Hilton Türkbükü Hotel - Bodrum, Türkiye

 • XV. METABOLİK SENDROM SEMPOZYUMU

  20-23 Eylül 2018

  Bodrum Hilton Türkbükü Hotel - Bodrum, Türkiye

 • XV. METABOLİK SENDROM SEMPOZYUMU

  20-23 Eylül 2018

  Bodrum Hilton Türkbükü Hotel - Bodrum, Türkiye

 • XV. METABOLİK SENDROM SEMPOZYUMU

  20-23 Eylül 2018

  Bodrum Hilton Türkbükü Hotel - Bodrum, Türkiye

 • XV. METABOLİK SENDROM SEMPOZYUMU

  20-23 Eylül 2018

  Bodrum Hilton Türkbükü Hotel - Bodrum, Türkiye

 • XV. METABOLİK SENDROM SEMPOZYUMU

  20-23 Eylül 2018

  Bodrum Hilton Türkbükü Hotel - Bodrum, Türkiye

DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,


Meksika, Türkiye, ABD…OPEC 2017 Sağlık istatistiklerinde tip 2 diyabetin en sık görüldüğü ülkeler bu şekilde sıralandılar.


Raporda en kötüsü bu değildi. Bizleri en çok etkilemesi gereken, grup ülkelerinde yıllar içinde diyabet sıklığının nasıl arttığı idi. 1980’de OECD ülkelerinde ortalama % 5 civarında olan diyabet sıklığı 2014’e gelindiğinde çok ciddi bir farklılık göstermiş, 35 OECD ülkesinde ortalama % 6’nın biraz üzerinde kalırken, Türkiye’de % 14’lere ulaşmıştır.


Metabolik Sendromun en son ortaya çıkan parametresinin diyabet olduğunu hatırladığımızda, diyabet bu kadar arttıysa, aterosklerozla seyreden tüm hastalıklardan obeziteye, osteoartrozdan polikistik over sendromuna kadar birçok hastalığın inanılmaz bir sıklıkta artacağı gerçeği, hekiminden politikacısına kadar hepimizi alarma geçirmesi gereken bir sonuç.


Neyi eksik yapıyoruz? Neleri yapamıyoruz, yapmıyoruz? Neler yapabiliriz? Sizleri bunları tartışmak, yol haritası konusunda önerilerde bulunmak, vakit çok geç olmadan eylem planı yapmak için güzel Ülkemizin güzel bir yerinde 15. Metabolik Sendrom Sempozyumu’nda buluşmaya çağırıyoruz.Metabolik Sendrom Derneği Düzenleme Kurulu

  Dernek Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Aytekin Oğuz
 • Prof. Dr. Sadi Güleç
 • Prof. Dr. Ahmet Temizhan
 • Prof. Dr. Yüksel Altuntaş
 • Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Aytekin Oğuz (Başkan)
 • Prof. Dr. Yüksel Altuntaş
 • Prof. Dr. Mustafa Arıcı
 • Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi
 • Prof. Dr. Tevfik Ecder
 • Prof. Dr. Sadi Güleç
 • Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
 • Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu
 • Prof. Dr. Ahmet Temizhan
 • Prof. Dr. Volkan Yumuk

ANA KONULAR

 • Metabolik sendrom
 • Tip 2 diabetes mellitus
 • Hipertansiyon
 • Dislipidemi/Hiperlipidemi
 • Obezite/Abdominal obezite


GENEL BİLGİLER

Sempozyum Yeri
Hilton Bodrum Türkbükü

Sempozyum Tarihi
20-23 Eylül 2018

Yaka Kartı
Sempozyum süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır.

Katılım Belgesi
Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 23 Eylül 2018 tarihinde dağıtılacaktır.

Davet Mektubu
Sempozyum katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları organizasyon sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Fazla sayıda katılımcı göndermek isteyen kurumlara merkezi izin yazısı yazılacaktır. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Bu tür davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

İptal Koşulları
Yapılan kayıt ve konaklama rezervasyonlarının 1 Temmuz 2018 tarihine kadar iptali durumunda %50’si iade edilecek olup, 1 Temmuz 2018 tarihinden sonra iptali durumunda kayıt ve konaklama ücretlerinin hiçbir şekilde iadesi yapılmayacaktır.

Bildiri Özeti
Bildiriler abstractModule bildiri sistemi kullanılarak www.metsend2018.org web sitesi üzerinden online olarak gönderilecektir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynen basım yapılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Önemli Tarihler
 • Bildiri Özeti Göndermek İçin Son Tarih : 17 Ağustos 2018
 • İndirimli Kayıt İçin Son Tarih : 13 Mayıs 2018
 • İndirimli Konaklama İçin Son Tarih : 13 Mayıs 2018

BİLİMSEL PROGRAM  Bilimsel Program Görüntülemek İçin Tıklayınız.

20 Eylül 2018, Perşembe

13:30 - 13:45 XV. Metabolik Sendrom Sempozyumu Açılış Töreni
13:45 - 15:40 Metabolik sendrom beşlisi
Metabolik sendrom gündemi ve PURE çalışmasından yeni veriler Aytekin Oğuz
Lipid gündemi Sadi Güleç
Diyabet gündemi Kubilay Karşıdağ
Obezite gündemi Yüksel Altuntaş
Hipertansiyon gündemi Ahmet Temizhan
15:40 - 16:00 Kahve Molası

21 Eylül 2018, Cuma

08:45 - 09:00 Sabah sporu
09:00 - 10:30 Hipertansiyonda güncel konular
Oturum Başkanları: Barış İlerigelen, Kerim Güler
09:00 - 09:15
Hipertansiyon sınırı >130/80 mmHg olmalı mı? Sinan Aydoğdu
09:15 - 09:30
Tek tablette 2-3 ilaç mı, 2-3 tablette 2-3 ilaç mı: Artısıyla eksisiyle fiks doz kombinasyonlar Sadi Güleç
09:30 - 09:45
Dirençli hipertansiyonun yeni gözdesi: Aldosteron antagonistleri Bülent Altun
09:45 - 10:00
Gebelerde antihipertansif tedavi Tevfik Ecder
10:00 - 10:30
Tartışma
10:30 - 10:50 Kahve Molası
10:50 - 12:20 Değişen dünya ve değişen ilaçların diyabet tedavisine yansıması
Oturum Başkanları: Ahmet Kaya, Baki Kumbasar
10:50 - 11:15
Düşük kalorili diyetler. Ne kadar doğru? Ne kadar işimize yarayabilir? Alpaslan Tuzcu
11:15 - 11:40
Dört yıllık tip 2 diyabet, metformin kullanıyor HbA1c % 8.0, AKŞ: 250 mg/dl, Ne yapmalıyım ? Kubilay Karşıdağ
11:40 - 12:05
Eski insülinler yeni insülinler, hangisini nerede kullanmalıyım ? Tevfik Demir
12:05 - 12:20
Tartışma
12:20 - 13:00 Sözlü bildiriler -1
Oturum Başkanları: Kubilay Karşıdağ, Ahmet Temizhan
12:20 - 12:28
SS-01 - Yüksek yoğunluklu-aralıklı egzersizin Polikistik Over kadınlarda serum
adropin ve kopeptin düzeylerine etkisi olan Sendromu Şengül Aydın Yoldemir
12:28 - 12:36
SS-02 - Morbit obezite cerrahisi sonrası kaçakların tespitinde plasma presepsinin önemi; pilot çalışma Nursel Kocamaz
12:36 - 12:44
SS-03 - Visseral obezitenin koroner kollateral oluşumu üzerine etkisi Yasin Şahintürk
12:44 - 12:52
SS-04 - Trigliserit HDL Oranının Bilgisayarlı Tomografk Koroner Anjiyograf Planlanan
Hastalarda Koroner Arter Hastalığını Öngördürmedeki Yeri Mehmet Serkan Çetin
12:52 - 13:00
SS-05 - Hastalarımızda statin fobisi: hala devam ediyor mu? Mehmet Uzunlulu
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:15 “T A B U Metsend; hocalar yarışıyor”
Moderatör:Sadi Güleç
15:15 - 15:30 Kahve Molası
15:30 - 16:30 Gebelik ve obezite oturumu
Oturum Başkanları: İlhan Satman, Mustafa Yenigün
15:30 - 15:45
Gebelik ve diyabet Serpil Salman
15:45 - 16:00
Obezitenin medikal tedavisi var mı? Ayşe Nur İzol Torun
16:00 - 16:15
Metabolik cerrahi öncesi ve sonrası dahiliyecinin bilmesi gerekenler Fulya Çalıkoğlu
16:15 - 16:30
Tartışma
16:30 - 16:45 Kahve Molası
16:45 - 17:45 Sözlü bildiriler -2
Oturum Başkanları: Mehmet Sargın, Celaleddin Demircan
16:45 - 16:50
SS-06 - Erişkin non-diyabetik otozomal dominat polikistik böbrek hastalığı hastalarında
insülin direnci ile arteriyel sertlik ve ateroskleroz ilişkisi Melahat Çoban
16:50 - 16:55
SS-07 - Renal Dysfunction in Patients with Heart Failure with Preserved versus Mid-Range Ejection Fraction Murat Biteker
16:55 - 17:00
SS-08 - Kalp Yetersizliğinde Madalyonun Diğer Yüzü: Reverse Metabolik Sendrom Elif Hande Özcan Çetin
17:00 - 17:05
SS-09 - Premenopozal Aşırı Kilolu Kadın Olgularda Serbest Testosteron Düzeyi ile
Kardiyovasküler Risk Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Leyla İpek Rudvan Al
17:05 - 17:10
SS-10 - Metabolik Sendromlu Hastalarda Endotel Disfonksiyonun Muhtemel Mediatörü
olarak MikroRNA-21’in Ekspresyonu Abdulhalim Şenyiğit
17:10 - 17:15
SS-11 - Obezitede Lipid Parametreleri ve Serum Betatrofn Düzeyleri Murat Akarsu
17:15 - 17:20
SS-12 - İnsülin Direncinin Yeni Bir Antropometrik Göstergesi: Beden Şekli İndeksi Müzeyyen Arslan Bahadır
17:20 - 17:25
SS-13- Obez kadın hastalarda inflamatuar belirteçlerin obezite kategorilerine göre karşılaştırılması Kağan Güngör
17:25 - 17:30
SS-14 - Metobolik Sendromu Olan Hastalarda Manyetik Rezonans Görüntüleme ile
Saptanan Epikardiyal Yağ Dokusu Artmıştır ve Bel Çevresi ile Bağımsız Olarak İlişkilidir Derya Demirtaş
17:30 - 17:35
SS-15 - Akut koroner sendrom nedeniyle hastaneye yatırılan çok yaşlı hastalarda
diyabetin mortalite üzerine etkisi Gökhan Çetinkal
17:35 - 17:40
SS-16 - Metabolik Sendrom saptanan hastaların ST segment elevasyonlu miyokart
enfarktusu seyrinde gelişen atriyal fbrilasyon ile ilişkisi Hasan Aydın Baş
17:40 - 17:45
SS-17 - Obez bireylerin temel obezite bilgilerinin değerlendirilmesi Nizameddin Koca
17:45 - 17:50
SS-18 - Serum lipidleri Diyabetik hastalarda bel çevresindeki artış açısından bağımsız risk faktörüdür Özerhan Özer
17:50 - 17:55
SS-19 - Orlistat ve Metformin tedavisi alan morbid obez hastalarımızda antropometrik ve
biyokimyasal verilerin değerlendirilmesi Mümtaz Takır
17:55 - 18:00
SS-20 - Dirençli hipertansiyon ile plazma apelin düzeyleri arasındaki ilişki Gökhan Çetinkal
18:00 - 18:05
SS-21 - Metabolik sendromda diyastolik disfonksiyon sıklığı ve C reaktif protein ile ilişkisi Elmas Biberci Keskin
18:05 - 18:10
SS-22 - Morbid Obez Hastalarda Serum İrisin Düzeyinin İnsüln Direnci Ve Lipid Parametleri
İle Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi Mustafa Demirpençe
18:10 - 18:15
SS-23 - Dapagliflozin’in LDL-kolesterol ve trigliserid düzeyine etkisi Eren Gürkan

22 Eylül 2018, Cumartesi

08:45 - 09:00 Sabah sporu
09:00 - 10:30 Terzi kendi söküğünü nasıl diker? Kendi kendimize Dislipidemi tedavisi
Oturum Başkanları: Lale Tokgözoğlu, Vedat Aytekin
09:00 - 09:15
Statin medyası Ertan Ural
09:15 - 09:30
Trigliseritim yüksek olsa ilaç kullanır mıyım? Dilek Ural
09:30 - 09:45
Diyabetik olsam statin kullanır mıyım? Meral Kayıkçıoğlu
09:45 - 10:00
Kalp hastası değilim, diyabetim de yok. Sırf kolesterolüm yüksek diye statin kullanır mıyım? İlke Sipahi
10:00 - 10:30
Tartışma
10:30 - 10:50 Kahve Molası
10:50 - 11:30 Uydu Sempozyum
Endokrinoloji gözünden T2D tedavisinin püf noktaları

Tedavinin başarısı detaylarda gizlidir Tevfik Demir
Akışı değiştiren güncel DPP4 çalışmaları Demet Çorapçıoğlu
11:30 - 13:00 Diyabet tedavisinde farklı bakış açıları
Oturum Başkanları: Candeğer Yılmaz, Sibel Güldiken
11:30 - 11:55
Diyabetik hastada risk değerlendirmesi ve buna göre tip 2 diyabet tedavisi nasıl olmalı ? Alper Sönmez
11:55 - 12:20
Günde 4 kez insülinden günde 1-2 kez insüline dönüş: Mümkün mü, nasıl? Yüksel Altuntaş
12:20 - 12:45
Türkiye şartlarında kılavuz tedavileri ne kadar geçerli ? Bize göre tedavi var mı ? Temel Yılmaz
12:45 - 13:00
Tartışma
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:15 Preoperatif değerlendirme
Oturum Başkanları: Çetin Erol, Tufan Tükek
14:00 - 14:15
Anestezist neden preop değerlendirme ister? Enver Özgencil
14:15 - 14:30
Diyabetik hastanın preop değerlendirilmesi Meral Mert
14:30 - 14:45
Hipertansif hastanın preop değerlendirilmesi Ahmet Temizhan
14:45 - 15:15
Tartışma
15:15 - 15:30 Kahve Molası
15:30 - 17:00 Sözlü bildiriler -3
Oturum Başkanları: Özcan Keskin, Esma Altunoğlu
15:30 - 15:35
SS-24 - Apelin Eotaksin ve Visfatin’in Tip 2 Diyabet ile İlişkilerinin İncelenmesi Ezel Taşdemir
15:35 - 15:40
SS-25 - İnsülin direnci saptanan obez adolesanlarda metabolik risk
faktörleri ile hepatokin ilişkisi ve metformin tedavisinin hepatokin düzeylerine etkisi Suna Kılınç
15:40 - 15:45
SS-26 - Non-diyabetik otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı hastalarında insülin
direnci İle serum fbroblast büyüme faktör 23 düzeylerinin ilişkisi Melahat Çoban
15:45 - 15:50
SS-27 - Akut pankreatitili hastalarda metabolik sendrom sıklığı ve metabolik sendromlu
hastalarda ranson skoru değerlendirilmesi Mehmet Bankir
15:50 - 15:55
SS-28 - Helicobakter Pylori Enfeksiyonu ve Proton pompa İnhibitörlerinin Kan Şekeri ve
HbA1c Düzeylerine Etkileri Nalan Okuroğlu
15:55 - 16:00
SS-29 - Durumluk Kaygı ve Sürekli Kaygı Durumunun Beden Kitle İndeksi İle İlişkisi Burcu Doğan
16:00 - 16:05
SS-30 - Tip 2 diyabet tedavisinde gereksiz insülin kullanımının kesilmesinin metabolik etkileri Engin Karagoz
16:05 - 16:10
SS-31 - Levotiroksin tedavisi alan hipotiroidi hastalarında normal TSH düzeyi ötiroidizmi gösterir mi? Müzeyyen Eryılmaz
16:10 - 16:15
SS-32 - Dipeptidil peptidaz inhibitörü kullanan diyabetiklerde inflamasyon belirteçleri
nasıl değişmektedir? Özerhan Özer
16:15 - 16:20
SS-33 - İnsülin Direnci ve Serum Preptin Düzeyi Arasındaki İlişki Şengül Aydın Yoldemir
16:20 - 16:25
SS-34 - Plazma aterojenik indeksin (PAI) subklinik hipotiroidi ve ötroid hastalarda
insülin direncini saptamada kullanımı Gülhan Duman
16:25 - 16:30
SS-35 - Polikistik over sendromlu hastalarda YKL-40 düzeyinin insülin direnci ile olan ilişkisi Serdar Arıcı
16:30 - 16:35
SS-36 - Akılcı tedavi değişimi Güneş Feyizoğlu
16:35 - 16:40
SS-37 - Hashimoto Tiroiditli Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı Hatice Beyazal Polat
16:40 - 16:45
SS-38 - İnsülin Rezistansı ile Tiroid Nodülleri Arasındaki İlişki Ruhşen Özçağlayan
16:45 - 16:50
SS-39 - Metobolik sendrom tanılı hastalarda erektil disfonksiyon ve alt üriner sistem
semptomlarının değerlendirilmesi Elçin Erdoğan Yücel
16:50 - 16:55
SS-40 - Vücut kitle indeksi, bel çevresi ve tansiyon ile insülin direnci ilişkisi Mehmet Akif Öztürk
16:55 - 17:00
SS-41 - Metabolik sendrom varlığının perkütan nefrolitotomi operasyonu sonuçlarına etkisi Elçin Erdoğan Yücel

23 Eylül 2018, Pazar

09:00 - 09:15 Sabah sporu
09:15 - 10:50 Metabolik sendroma rasyonel yaklaşım: Araştırma, takip, tedavi ve eğitim
Oturum Başkanları: Esra Ataoğlu, Mehmet Uzunlulu
09:15 - 09:30
PURE Türkiye: Sekiz ilde dört bin katılımcı ile dokuzuncu yıl! Burcu Tümerdem Çalık
09:30 - 09:45
Metabolik sendromlu hasta izleminde hemşirenin merkezi rolü Güneş Alkaya
09:45 - 10:05
Metabolik sendromlu hastalarda akılcı ilaç kullanımı Yücel Arman
10:05 - 10:35
“Göbeğim erisin, kaslarım güçlensin!” Metabolik sendrom ve Sarkopenik obezitede beslenme ve spor Kübra Yıldız, Banu Mesçi
10:35 - 10:50
Tartışma
10:50 - 11:10 Kahve Molası
11:10 - 11:30 Sempozyum değerlendirme oturumu (Mehmet Uzunlulu’nun not defteri)
Oturum Başkanları: Aytekin Oğuz, Ahmet Temizhan
11:10 - 11:30
Metabolik sendrom 2018: Eve götürülecek mesajlar Miraç Vural Keskinler
11:30 - 12:00 Ödül kazanan bildiriler
12:00 - 12:30
Kapanış
POSTER BİLDİRİ LİSTESİ
[P-01]
Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Erkeklerde Erektil Disfonksiyon ile Tiroid Stimülan Hormon Düzeyleri Arasındaki İlişki Rıdvan Sivritepe
[P-02]
Hızlı Yükseliş Gösteren Hba1C Düzeyi ile Tespit Edilen Pankreas Adenokarsinom Tanısı Mustafa Kaplan
[P-03]
Nonfonksiyonel Sürrenal Adenomlarda Metabolik Sendrom Sıklığı Adnan Batman
[P-04]
Metformin Kullanan Hastalarla İnsülin Kullanan Hastaların Ferritin Düzeylerinin Karşılaştırılması Burcu Taşönü
[P-05]
Metformin İntoksikasyonuna Bağlı Gelişen Laktik Asidoz Muhammet Emin Erdem
[P-06]
Genç Hastada Hipertansif Ataklar ile Tespit Edilen İleri Derecede Kıvrımlı (Kink) Renal Arter Erkan Borazan
[P-07]
ACE İnhibitörü Kullanımı Sonrası Gelişen Kronik Öksürüğe Bağlı Dalak Rüptürü Muhammet Emin Erdem
[P-08]
Kaptopril Sonrası Gelişen Anjioödem Muhammet Emin Erdem
[P-09]
Diyabetik Ketoasidoz ile başvuran Latent Otoimmun Erişkin Diyabeti (LADA) Sevilay Süreyya Ermiş
[P-10]
Tip 2 Diyabetes Mellitus ile Karışan Latent Otoimmün Erişkin Diyabeti (LADA) Sevilay Süreyya Ermiş
[P-11]
Feokromasitomalı Olgularda Cerrahi Öncesi ve Sonrası İnsülin Direnci Prevelansı Feyzullah Güçlü
[P-12]
Kontipasyonun ve Hipertansiyon Umut Karabay
[P-13]
Yeni Tanılı Tip 1 DM Hastasında İnsulin Ödemi Satı Sena Çoraoğlu
[P-14]
Diyabet Hastalarında Metabolik Sendrom Sıklığı Aysun Işıklar
[P-15]
The Visceral Adiposity Index as a Predictor of Insulin Resistance with Metabolic Syndrome Banu Boyuk
[P-16]
Association of Epicardial Fat Tissue Thickness with Serum Level of C Peptide in Metabolic Syndrome Banu Boyuk
[P-17]
Diyabetik Obez Hastada Metformin ve Exenatid Tedavi Başarısı, Olgu Sunumu Zeynep Ertürk
[P-18]
Olgu Sunumu: Metabolik Sendromda (MS) Tüp Mide Cerrahisinin Diyet/Klinik Nutrisyon Açısından Takip ve Yönetimi Güzin Tümer
[P-19]
Ulseratif Kolitin Aktif Döneminde Nadir Olarak Gelişen Hipertiroidi Olgusu Serhan Uslu
[P-20]
Diyabetik Ketoasidozla Yatışı Esnasında Akromegali Tanısı Konulan Tip II Diyabetli Olgu Emircan Erecan
[P-21]
Ötiroid Sağlıklı Gençlerde Metabolik Sendrom Parametreleri ve Tiroid Fonksiyon Testlerinin Karşılaştırılması Serap Ünal Tilki
[P-22]
İn Vitro Nonalkolik Yağlı Karaciğer Modelinde Mitokondriyal Kökenli MOTS-c Peptidinin Hastalık Etyopatogenezi Üzerine Etkileri Fatih Eren
[P-23]
Diyabetik Hastada İntramuskuler Enjeksiyon Sonrası Görülen Uyluk Absesi Esra Demir
[P-24]
İnsülin İnfüzyonu ve Fenofibrat ile Tedavi Edilmiş, Hipertrigliseridemiye Bağlı Akut Pankreatit Olgu Sunumu İbrahim Başarır
[P-25]
Yeni Tanı Diyabet Hastalarında Kilo Kaybı Sonrası Sistolik ve Diastolik Tansiyon Değerlendirilmesi Neslihan Soysal Atile
[P-26]
Oruç Tutan Diyabet Hastalarının Oruç Esnasında Gelişen İstenmeyen Olaylara Geriye Dönük Bakış Aydın Çifci
[P-27]
Gemfibrozil Kullanımına Bağlı Gelişen Atrial Fibrilasyon Olgusu Özcan Özbağ
[P-28]
Tip 2 Diabetiklerde 5 Yıllık Tedavi Seyri ve Bu Seyri Etkileyen Çeşitli Faktörlerin İrdelenmesi Banu Özulu Türkmen
[P-29]
Yeni Ko-formülasyon İnsülin Başlanan Hastada Alınan Dramatik Yanıt Hatike Hançer
[P-30]
Nadir Rastlanan Bir Ketojenik Diyet Komplikasyonu; Non-diyabetik Ketabolik Asidoz Şengül Aydın Yoldemir
[P-31]
Obez Hastada Ketiapin Kullanımına Bağlı Nadir Gelişen Nötropeni Emel S. Gökmen
[P-32]
Vildagliptine Bağlı Hirsutizmus Fatih Eskin
[P-33]
Adrenal Adenoma Bağlı Otonom Kortizol Sekresyonu Opere Edilmeli mi? Bilal Acar
[P-34]
Diyabetik Gastroparezili Olgu Müzeyyen Arslan Bahadır
[P-35]
Tip II Diyabetes Mellituslu Hastada Multiple Nekrobiyozis Lipoidika Diyabetikorum Lezyonu Arzu Develi Çamur
[P-36]
Tip 2 Diyabetli Olguda Ölümcül Seyirli Diyabetik Ketoasidoz Betül Ekiz Bilir
[P-38]
Kontrolsüz Bir Diyabet Hastasında Görülen Amfimatöz Piyelonefrit Olgusu Gamze Bilik
[P-39]
Geriatrik Hastalarda Pnömoni Ve İnfluenza Aşılanmasının Farkındalık Oranı Gözde Balkaya
[P-40]
İç Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Vitamin D Düzeyinin Değerlendirilmesi Pınar Zehra Davarcı
[P-41]
Hipertriglseridemiye Bağlı Şiddetli Akut Pankreatit Ruken Yılmaz
[P-42]
Kronik hepatit C tedavisi Sonrası Glisemik Kontrolü Düzelen Diyabetik Hasta Nalan Okuroğlu
[P-43]
Normal Kilolu Çocuk ve Adolesanlarda Abdominal Obezite Sıklığı Ve Total Vücut Yağı Yüzdelerinin Değerlendirilmesi Nilgün Çöl
[P-44]
Obez Çocuk ve Adolesanlarda Dopamine D2 Receptor (DRD2), Cannabinoid
Receptor-1 (CNR1), ve Mitochondrial Uncoupling Protein 2 (UCP2) Gen Polimorfizmlerinin İnsülin
Direnci Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Ön Çalışma Nilgün Çöl
[P-45]
Tipik ve Atipik Antipsikotik Kullanan, Şizofreni ve Şizoaffektif Bozukluğu Olan
Hastalarda, Metabolik Sendrom Sıklığı: 6 Aylık Izlem Çalışması Özgür Kalkancı


BİLDİRİ ÖZETLERİ

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları
Kongrede sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 17 Ağustos 2018

Yazım Kuralları

  1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
  2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
  3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
  7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
  8. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelime geçmemelidir.
  9. Metin tek paragraf olmalıdır. 1 adet resim/ 1 adet tablo eklenebilir.
  10. Yazılabilecek maksimum yazar sayısı 12'dir.
  11. Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

  1. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
  2. Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
  3. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
  4. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
  5. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.


KAYIT BİLGİLERİ

KATILIMCI

13 MAYIS 2018 ÖNCESİ

700 TL

13 MAYIS 2018 SONRASI

800 TL

KAYIT FORMU

FİRMA YETKİLİSİ / REFAKATÇİ

13 MAYIS 2018 ÖNCESİ

600 TL

13 MAYIS 2018 SONRASI

700 TL

KAYIT FORMU
KAYIT BİLGİLERİ

► Belirtilen kayıt ücretlerine %18 KDV ilave edilecektir.

► 13 Mayıs 2018 tarihine kadar ödenen kayıtlar, erken kayıt olarak ücretlendirilecektir.

► 1 Temmuz 2018 tarihinden sonra kongre kayıt iptali yapılmayacak olup, isim değişikligi yapılabilir.

► Sempozyum otellerinde konaklama yapmayan katılımcılardan kayıt ücreti dışında 3 gün için toplam 975 TL + %18 KDV dış katılım bedeli talep edilecektir.


Kayıt ücretlerine dahil olan hizmetler;

► Bilimsel oturumlara katılım, özet kitabı, program kitabı, sempozyum çantası, yaka kartı, katılım sertifikası

KAYIT ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARALARI

Sempozyum kayıt ücretlerinin aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılması ve banka dekontunun Figür Kongre ve Organizasyon A.Ş.’ye (0 212 258 60 78) fakslanması gerekmektedir.


Banka Adı: Garanti Bankası
Hesap Adı: Figür Kongre Organizasyon Servisleri A.Ş.
Şube: Valikonağı Şubesi
Şube Kodu: 183
TL Hesap Numarası: 6296277
IBAN No: TR05 0006 2000 1830 0006 2962 77

KONAKLAMA ÜCRETLERİ

Otel

13 Mayıs 2018 ve Öncesi

13 Mayıs 2018 ve Sonrası

Hilton Bodrum
Türkbükü

3 Gecelik Single

4 Gecelik Single

3 Gecelik Single

4 Gecelik Single

2400 TL

3200 TL

2625 TL

3500 TL

3 Gecelik Double

4 Gecelik Double

3 Gecelik Double

4 Gecelik Double

3150 TL

4200 TL

3525 TL

4700 TL


 • Yukarıda belirtilen konaklama ücretlerine %8 KDV ilave edilecektir.
 • 3 gece konaklama tarihleri: 20 - 23 Eylül 2018
 • 4 gece konaklama tarihleri: 19 - 23 Eylül 2018
 • Bu paketi alan katılımcılar, otelin her şey dahil konsepti bünyesindeki tüm servislerden faydalanabilecektir.
 • Sempozyum bilimsel aktiviteleri süresince konaklama hizmetini sempozyum acentesinden almayan katılımcıların ya da sponsorlarının, sempozyum oteli Hilton Bodrum Türkbükü Hotel’in “her şey dahil” konseptinde çalışması sebebiyle, otel tarafından talep edilen dış katılımcı bedeli olan 975 TL + %18 KDV‘yi ayrıca sempozyum acentesi hesabına yatırması gerekmektedir.

KONAKLAMA İPTAL ŞARTLARI

 • Konaklama iptal talepleri Figür Kongre Organizasyon’a yazılı olarak bildirilmelidir.
 • Yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
 • 1 Temmuz 2018’den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
 • En geç 10 Eylül 2018 tarihine kadar isim değişikliği yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler ile ilgili Metabolik Sendrom Derneği ve Figür Kongre Organizasyon sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.
 • Rezervasyonun geçerli olabilmesi için, banka dekontunun Figür Kongre ve Organizasyon A.Ş.’ye (0 212 258 60 78) fakslanması gerekmektedir.

TRANSFER

 • 20-23 Eylül tarihleri arasında talep edilecek transferler kişi başı tek yön 120 TL (KDV hariç) olarak fiyatlandırılacaktır.
 • 20-23 Eylül tarihleri dışında talep edilecek transferler için kişi başı tek yön 300 TL (KDV hariç) olarak fiyatlandırılacaktır.
 • Özel transfer talepleriniz için Figür Kongre Organizasyon Servisleri ile bağlantıya geçebilirsiniz.
 • Tüm transfer taleplerinin ve değişikliklerinin uçuş saatlerinden en az 48 saat önce yazılı olarak geçilmesi gerekmektedir.

KONAKLAMA VE DIŞ KATILIM ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI

Banka Adı: Garanti Bankası
Şube: Valikonağı Şubesi
Şube Kodu: 183
Hesap Adı: Figür Kongre Organizasyon Servisleri A.Ş.
TL Hesap Numarası: 6296277
IBAN No: TR05 0006 2000 1830 0006 2962 77
AKILCI İLAÇ SUNUMU

(Pdf dosyasını görüntülemek için üzerine tıklayınız.)

Diyabet ve Metabolik Sendromda Akılcı İlaç Kullanımı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİLİMSEL SEKRETARYAProf. Dr. Ahmet TEMİZHAN
SBÜ Tıp Fakültesi, Türkiye Yüksek İhtisas SUAM, Kardiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
temizhan@hotmail.com

ORGANİZASYON SEKRETARYASIFİGÜR Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş.
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center No: 4, 34360, Şişli - İstanbul
+90 212 381 46 00
+90 212 258 60 78
metsend@figur.net